De vereffening van de Huwelijksgemeenschap

De vereffening verloopt in twee fasen:

De beheersrekening wordt opgesteld

De vergoeding van de echtgenoten aan de gemeenschap worden uitgerekend

De beheerrekening

De echtgenoot die de gemeenschappelijke goederen bestuurde moet daarover nu verantwoording afleggen. Hij moet zeggen hoe het staat met de incasering van tegoeden, de ontvangen inkomsten en winsten, de bankrekeningen en spaarboekjes en de betaling van de schulden en onkosten? Het batig saldo wordt op de actiefkant van de gemeenschap geschreven.

De vergoedingen aan de echtgenoten aan de huwelijksgemeenschap aan de echtgenoten

Bij die vergoedingen moet je een onderscheid makken tussen de vergoedingen volgens het huwelijkgoederenrecht aan de ene kant, dat wil zeggen voor bepaalde uitgaven tijdens het huwelijk en de vergoedingen ten gevolge van de onderverdeeldheid die ontstaat na het instellen van de eis tot echtscheidingen aan de andere kant.

Iedere echtgenoot moet aan het gemeenschappelijk vermogen teruggeven wat hij eruit nam om persoonlijke schulden te betalen.

De gemeenschap moet aan de echtgoten de opbrengst van hun eigen goederen teruggeven, als ze niet belegd of wederbelegd werden, en telkens als de gemeenschap uit die verkoop voordeel haalde

De vergoeding is personen gehuwd onder het wettelijk stelsel, Een gelijkluidend schrijven wordt verzonden naar verzekerde, de makelaar en de maatschappij. Aan het bedrag dat destijds aan de gemeenschap ontleend werd, of aan het vermogen van de echtgenoot die nu de vergoeding vraagt, en minstens zoveel als het behaalde voordeel.

de vergoedingen voor uitgaven verricht of voor voordelen genoten na het aanvragen van de echtscheiding: de woonvergoeding, de afbetaling van de hypotheeklening en onderhoudsgeld en voor één echtgenoot persoonlijk werd betaald

de woonvergoeding: een aanrekening van de huur van de gemeenschappelijke gezinswoning

er wordt algemeen aanvaard dat de echtgenoot die de toelating kreeg om apart te blijven wonen in de gezinswoning aan de andere een woonvergoeding aan de andere een woonvergoeding verschuldigd is.