De ontbinding van de huwelijksgemeenschap

De huwelijksgemeenschap wordt ontbonden vanaf de aanvraag van de echtscheiding en in twee gelijke helften verdeeld

Welke goederen en schulden eigen zijn aan elke echtgenoot dan wel gemeenschappelijk wordt bepaald door het wettelijk stelsel als je zonder contract huwde of door je huwelijkscontract voor zover dat afwijkt va het wettelijk stelsel.

Eens de grote discussie over wat niet en wat niet en wat wel in de gemeenschap valt, over wat aangerekend en afgerekend moet worden, doorworsteld is, kan men verdelen. Alles wordt in twee helften verdeeld, en zoveel mogelijk in natura: jij de ijskast, ik het kookfornuis, zo weinig mogelijk in geld.

De algemene regels voor de verdeling van de gemeenschap zijn dus:

  • je verdeelt de gemeenschap zoals ze samengesteld is op het ogenblik van de eerste aanvraag van de echtscheiding ongeacht of deze eerste aanvraag werd ingewilligd. Bij de echtscheiding op grond van fout of op grond van feitelijke scheiding heeft de echtscheiding voor de goederen van de echtgenoten gevolgen vanaf de dag waarop de eerste vordering tot echtscheiding werd ingesteld, ongeacht of deze werd toegewezen. Je kunt aan de rechtbank die zich moet uitspreken over de echtscheiding vragen om, wegens billijkheid en uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de echtscheidingszaak, te beslissen dat bij de vereffening en verdeling geen rekening zal gehouden worden met sommige goederen verworven of sommige schulden aangegaan sinds het begin van de feitelijke scheiding.

De waarde de onroerende goederen en van de roerende goederen wordt geschat op de dag van de verdeling.

  • alles wordt in gelijke helften verdeeld.

Hieronder worden nog de twee uitzonderingen die deze regels bevestigen beschreven:

  1. de rechtbank kan bij het bepalen van het moment van de ontbinding verder teruggaan dan het moment van de aanvraag van de echtscheiding;
  2. de echtelijke woning moet niet per se verdeeld wordt, moet de echtelijke woning pas openbaar verkocht in geval de verdeling in natura onmogelijk is.